MENÜ
Sepetim

Mesafeli Kullanıcı Sözleşmesi

TDH İpek Yolu Hizmet Şartları ve Mesafeli Kullanıcı SözleşmesiMadde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.tdh.tc sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, TDH İpek Yolu tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. 


İşbu sözleşme, sizinle, TDH İpek Yolu In der Sagi 3, 8172 Niederglatt/Zürich arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Madde 3 - Kapsam

TDH İpek Yolu, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. TDH İpek Yolu, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 
TDH İpek Yolu, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

Madde 4 - Hizmetler

TDH İpek Yolu tarafından verilen hizmetler kısaca; 
1. Sanal Pazaryeri 
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 
b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 
2. Sıfır Risk® Sistemi 
a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan TDH İpek Yolu, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Sıfır Risk® Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 
b. Sıfır Risk® Sistemi kapsamında TDH İpek Yolu tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan Sıfır Risk® Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.
c. Sıfır Risk® Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir: 
i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini TDH İpek Yolu tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir. TDH İpek Yolu, satıcı'ya ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslim edilmesi amacıyla ilgili alıcının ad, soyad, adres, telefon gibi bilgilerini iletecektir. 

  1. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, Alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında seçtiği kargo teslim süresine uygun olarak, Alıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Satıcı ürün ve/veya hizmet ile ilgili kargo bilgilerini, alıcının ödeme tarihinden itibaren; 25 gün içerisinde siteye girmemesi halinde satış iptal edilir ve ürün ve/veya hizmet bedeli alıcıya iade edilir. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan Alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir. Alıcı tarafından verilen onay üzerine ürün ve / veya hizmet bedellerinin satıcının banka hesabına transfer edileceği sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Banka hesabına transfer sürelerine Yardım sayfalarından ulaşabilirsiniz. Alıcı’nın gönderilen ürün ve /veya hizmete, site üzerinden ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde onay vermemesi ya da Satıcı’nın site üzerinden “onay hatırlat” işlemini gerçekleştirmemesi ve aynı anda Alıcı’nın ürün ve/veya hizmete site üzerinden onay vermemesi halinde TDH İpek Yolu ürün ve/veya hizmet bedelini Satıcı’ya aktarır. Bu sürelerin hesabında, TDH İpek Yolu’nun Satıcılar için bazı kategorilerde belirlediği farklı kargolama süreleri dikkate alınacaktır.

iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir. 
iv. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunması gerekir. Ek olarak satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat satıcı, alıcının onay veya iade bildirimi yapması amacıyla onay hatırlatma mesajı gönderebilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına ürün veya hizmete ilişkin bedelin satıcıya aktarılması için onay hatırlatmaya e-postası gönderilecektir. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikayetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli belirlenen sürelerin sonunda satıcıya transfer edilecektir. Alıcının 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilmesi, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Alıcı, tüketici olması durumunda, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. 
v. TDH İpek Yolu, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 
d. TDH İpek Yolu, Sıfır Risk® Sisteminden ve TDH İpek Yolu hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumlu değildir. 
e. Emlak, Otomobil, Motosiklet ve TDH İpek Yolu tarafından belirlenebilecek diğer kategorilerde gerçekleşen satışlarda Sıfır Risk® Sistemi geçerli değildir.

3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan TDH İpek Yolu’nun Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 
İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, TDH İpek Yolu 'i temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla TDH İpek Yolu 'e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde TDH İpek Yolu, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

4. Hızlı İade Sistemi

TDH İpek Yolu, belirleyeceği kapsamda (belirli ürün kategorileri, belirli alıcı ve satıcı kitlesi, belirli sipariş tutarı ile sınırlı olarak) alıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün ve/veya hizmet bedelini satıcıdan herhangi bir onay veya talimat beklemeksizin alıcının hesabına iade ("Hızlı İade Sistemi") edebilecektir. TDH İpek Yolu, Hızlı İade Sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

Hızlı İade Sistemi kapsamında, ürün ve/veya hizmet bedelinin TDH İpek Yolu tarafından alıcıya iade edilmiş olması halinde, yasal mevzuat uyarınca, alıcının teslim almış olduğu (varsa) ilgili ürün ve/veya hizmeti satıcıya iade yükümlülüğü ile satıcının da ürün ve hizmet bedelini TDH İpek Yolu 'e iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda satıcı olarak ürün gönderirken; alıcının ödemeyi yapmasını takip eden 3 iş günü +24 saat içerisinde gönderdiğiniz ürüne ilişkin kargo bilgilerini kullanıcı hesabındaki ilgili alanlara gireceğinizi ve bu bilgilerin güncel ve doğru olacağını kabul etmektesiniz. Satıcı olarak, alıcının iade amacıyla iade kargo bilgilerini girmesini takip eden 3 iş günü + 24 saat içerisinde ürünü veya hizmeti teslim alıp almadığınıza ilişkin kullanıcı hesabındaki ilgili alan üzerinden bilgi vereceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Alıcı olarak ise, ürünün ve/veya hizmetin iadesine ilişkin kargo bilgilerini, iade işlemini başlatmanızı takip eden 3 iş günü +24 saat içerisinde kullanıcı hesabındaki ilgili alanlara doğru ve güncel şekilde gireceğinizi kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak ürünü ve/veya hizmeti gönderirken ilgili kargo bilgilerini girmemeniz ve alıcı ürünü geri göndermesi ile ilgili ürünü teslim aldığınıza dair olumlu veya olumsuz bir beyanda bulunmamanız halinde, alıcılar tarafından ürün bedeline ilişkin olası hak kayıplarından TDH İpek Yolu’nun sorumlu olmayacağını ve TDH İpek Yolu’nun ürün bedelini alıcıya iade etmesi sonucunda TDH İpek Yolu 'dan iade ürün bedeli ile ilgili herhangi talepte bulunamayacağınızı kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar olarak, TDH İpek Yolu’nun bu maddede yer alan yükümlülükleri kapsamında, ürün/hizmet bedellerini ve/veya katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, TDH İpek Yolu’nun size karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın hapis ve mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar olarak Hızlı İade Sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, TDH İpek Yolu’nun zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle TDH İpek Yolu’nun uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca TDH İpek Yolu’nun söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz. 

Madde 5 - Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya TDH İpek Yolu hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde TDH İpek Yolu hizmetlerinin kullanılması, 
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 
8. TDH İpek Yolu’nun yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
10. TDH İpek Yolu ’e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, TDH İpek Yolu altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi, 
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 
15. TDH İpek Yolu markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi. 
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 

Madde 6 - Satış Koşulları

Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 
1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
2. Alıcı ile imzaladığınız Satış Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesine uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.
3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya TDH İpek Yolu’nun belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
4. Satıcı olarak; 
a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın TDH İpek Yolu ’e işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.
5. Satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak TDH İpek Yolu tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
7. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, TDH İpek Yolu ’e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 7 - Listeleme

Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.
1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.
3. Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün ve/veya hizmet satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya ileride yasaklı hale gelebilecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde 8 - Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. TDH İpek Yolu, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 7 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 7 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Üyelikten ayrılmayan Kullanıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır. 
Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, TDH İpek Yolu tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir. 
TDH İpek Yolu, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı'dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcı'nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır;

a. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler,
b. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde TDH İpek Yolu’nun Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,
c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, TDH İpek Yolu’nun maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
d. Satıcı nedeniyle, TDH İpek Yolu’nun Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler,
e. Anında İade Sistemi gereği yapılan ödemeler

Madde 9 - Alım Şartları

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. 

Madde 10 - Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede TDH İpek Yolu tarafından oluşturulan tüm içerik ile TDH İpek Yolu ve markası ve logosu TDH İpek Yolu’na aittir. Kullanıcılar, TDH İpek Yolu’nun ve TDH İpek Yolu’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

Madde 11- Kişisel Verilerin Korunması

1. Kullanıcı olarak ürün satışı yaptığınızda alıcıların kişisel verileri TDH İpek Yolu aracılığı ile sizinle paylaşılabilir. Ürün satıcısı olduğunuz durumlarda, TDH İpek Yolu’nun bu kapsamda size ilettiği ya da alıcının doğrudan sizinle Site üzerinden paylaştığı kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“
KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekte olduğunuzu ve buna göre KVKK ve ilgili mevzuata uygun davranmayı kabul etmektesiniz. Buna göre Site’de satıcı olarak faaliyet gösteren Kullanıcı, Site üzerinden satış yaptığında elde ettiği,  alıcılara ve benzeri üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yalnızca satış sözleşmesinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda ürün teslimatının yapılması amacıyla işlemekle ve bu amaçlar dışında herhangi bir amaçla anılan verileri işlememekle ya da üçüncü taraflara aktarmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin, Kullanıcı tarafından bu maddeye ve KVKK’ya ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlendiğinin ve/veya aktarıldığının TDH İpek Yolu tarafından tespit edilmesi ya da bu yönde bir ihlal hakkında TDH İpek Yolu’nun makul şüphesinin oluşması halinde, TDH İpek Yolu ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini derhal askıya alma ve gerekli olması halinde üyeliğini feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı olarak bu maddede yer alan yükümlülüklerinize veya KVKK ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranmanız nedeniyle TDH İpek Yolu’nun herhangi bir zarara uğraması halinde, TDH İpek Yolu’nun tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

2. Kullanıcı olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak TDH İpek Yolu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için TDH İpek Yolu ’e her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.


Madde 12 - TDH İpek Yolu’nun Hakları

1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, TDH İpek Yolu ’e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada TDH İpek Yolu’nun sorumlu olmadığını ve TDH İpek Yolu’nun kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. 
2. TDH İpek Yolu, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. TDH İpek Yolu, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. TDH İpek Yolu’nun söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, TDH İpek Yolu tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. TDH İpek Yolu, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. TDH İpek Yolu Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 
4. Kullanıcı olarak, ürünü teslim almasına rağmen alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, TDH İpek Yolu’nun, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takiben ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.
5. İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, TDH İpek Yolu’nun site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.
6. TDH İpek Yolu, sokağa çıkma ve kapanma halleri ile sınırlı olmak üzere alıcıların iade - iptal süreçlerini, satıcılara duyuru panosu ve kullanıcı hesabı üzerinden bilgi vermek kaydıyla uzatabilir.

 

Madde 13 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. TDH İpek Yolu’nun işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 
TDH İpek Yolu, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, TDH İpek Yolu’nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

Madde 14 - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle TDH İpek Yolu, TDH İpek Yolu çalışanları ve yöneticileri ile TDH İpek Yolu kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, TDH İpek Yolu’nun ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 
TDH İpek Yolu dilerse, bu bedelleri TDH İpek Yolu güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. 
TDH İpek Yolu’nun işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle TDH İpek Yolu’nun kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. 

Madde 15 - Genel

1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 
2. TDH İpek Yolu’nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 
3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 
4. Kullanıcılar, siteye üye olurken TDH İpek Yolu tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile TDH İpek Yolu hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin TDH İpek Yolu’nun mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 
5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, TDH İpek Yolu’nun, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 
6. TDH İpek Yolu işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.TDH İpek Yolu .com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler TDH İpek Yolu sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 
11. TDH İpek Yolu’nun haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 
13. Alıcı ve Satıcı, TDH İpek Yolu’nun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
14. TDH İpek Yolu reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 
15. Güven Damgası, sadece ilgili Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (Tebliğ ) uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir.  Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz. 

Madde 16 - Ekler

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler. 

 

 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Bildirimi ("Gizlilik Bildirimi")

 

Bu Gizlilik Bildirimi’nin konusunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, korunması gibi kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hususlara ilişkin açıklamalar ile bu hususlarla ilgili sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

 

Özet Metin

 

TDH Özer sitesini ziyaret ettiğinizde, alıcı ya da satıcı olarak faaliyet göstermek için üye olduğunuzda ya da Hak Sahiplerini Koruma Programına başvurduğunuzda kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, işlem güvenliği bilgilerinizi, müşteri işlem bilgilerinizi, pazarlama bilgilerinizi, ödeme süreçleri için gerekli olduğu ölçüde finansal bilgilerinizi ve çağrı merkezimizi aradığınızda çağrı merkezi kayıtlarından oluşan verilerinizi işleyebiliriz. Bu verilerinizi genel olarak, Site ve üyelik ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, alıcı veya satıcı ile olan ilişkinize aracılık etmek, Site’deki faaliyetlerimizi mevzuata uygun yürütmek gibi amaçlarla (amaçların tam ve detaylı kapsamı için lütfen aşağıda yer alan “Gizlilik Bildirimi – Tam Metin” bölümünü inceleyiniz) işlemekteyiz.

 

Kişisel verilerinizi, bu faaliyetlerin yürütülmesinde destek aldığımız hizmet sağlayıcı firmalarla, amaçla sınırlı olarak paylaşabilmekteyiz.

Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle tdh1919@gmailçcom kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, işleme amaçlarımız, işlemenin hukuki sebebi, aktarım amaçlarımız ve alıcı grupları hakkında bilgi almak için lütfen aşağıda yer alan “Gizlilik Bildirimi – Tam Metin” bölümünü inceleyiniz.

 

Gizlilik Bildirimi – Tam Metin

 

1. Kapsam

 

Bu Gizlilik Bildirimi, mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdikleriniz de dahil, erişim ve kullanım yönteminiz ne olursa olsun TDH Özer'e ait TDH Özer internet sitesi ("Site/Sitemiz") (birlikte, "Hizmetler/Hizmetlerimiz") için geçerlidir.

 

Bu Gizlilik Bildirimi'nde her zaman değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Gizlilik Bildirimi Sitemiz'de yayımlanarak geçerlilik kazanacak olup, değişikleri ayrıca sizlere duyuracağız.

 

1.1 Veri Sorumlusu

In der Sagi 3, 8172 Niederglatt/Zürich adresinde faaliyet gösteren “TDH Özer” kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

 

 2. Elde Ettiğimiz Kişisel Verileriniz

 

Kişisel verilerinizi Hizmetlerimiz'i üye olarak ya da üye olmadan kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Sitemiz'de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde veya ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde veya Site'mizi ziyaret ettiğinizde topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz. Diğer kaynaklardan elde edilenler de dâhil olmak üzere topladığımız kişisel veriler aşağıda yer almaktadır.

 

2.1 Hizmetlerimiz'i kullanmak amacıyla bizimle paylaştığınız kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

 

a. Site’de Satıcı üye olarak yer almaktaysanız;

•             İsim, soy isim, doğum tarihi, vergi kimlik numarası, Mersis numarası T.C. kimlik numarası, kullanıcı adı, cinsiyet bilgilerinizden oluşan Kimlik Bilgileriniz;

•             Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, Kep adres bilgisi, ürün teslimat adresi bilgilerinizden oluşan İletişim Bilgileriniz;

•             Kargo teslimat bilgisi, Mesajlarım bölümünde yer alan mesajlaşma içeriklerinden oluşan Müşteri İşlem Bilgileriniz;

•             Alışveriş geçmişi bilgilerinizden oluşan Pazarlama Bilgileriniz;

•             Çağrı merkezi kayıtlarından oluşan Görsel ve işitsel kayıtlar;

•             Alım/satım ve ödeme ile ilgili banka hesap bilgileri, kredi kartı ilk 6 ve son 4 hanesinden oluşan Finansal Bilgileriniz;

b. Site’de Alıcı üye olarak yer almaktaysanız ya da Üye olmadan işlem gerçekleştirdiyseniz;

•             İsim, soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgilerinizden oluşan Kimlik Bilgileriniz;

•             Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi ve teslimat adresi bilgilerinizden oluşan İletişim Bilgileriniz;

•             Kargo teslimat bilgisi, Mesajlarım bölümünde yer alan mesajlaşma içeriklerinden oluşan Müşteri İşlem Bilgileriniz;

•             Alışveriş geçmişi bilgilerinizden oluşan Pazarlama Bilgileriniz;

•             Çağrı merkezi kayıtlarından oluşan Görsel ve işitsel kayıtlar;

•             Alım/satım ve iade süreçleri ile ilgili banka hesap bilgileri, kredi kartı ilk 6 ve son 4 hanesinden oluşan Finansal Bilgileriniz;

c. Hak Sahiplerini Koruma Programı’na Başvurduysanız;

•             İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, gerekli durumlarda banka hesap bilgileri, marka ve patent tescil belgesinde yer alan bilgiler

2.2 Hizmetlerimiz'i kullandığınızda veya hesap oluşturduğunuzda otomatik olarak topladığımız kişisel veriler:

 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a uyumluluğumuzu sağlamak için aşağıdaki bilgileri toplamaktayız;

•             IP adresiniz, trafik verileriniz ve web log bilgileriniz gibi bilgisayar ve bağlantı bilgilerinden oluşan İşlem Güvenliği Bilgileriniz.

2.3 Çerezler, web işaretçilerini kullanarak topladığımız kişisel bilgiler:

 

Sitemiz’i ziyaret ettiğinizde veya Hizmetlerimiz’i, uygulamalarımızı kullandığınızda ya da bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda,  size daha iyi, hızlı, güvenli bir deneyim sunabilmemiz için reklam ve pazarlama amaçlarıyla, alışveriş deneyiminizin takip edilebilmesi ve Site’nin işleyişini yönetebilmek için çerezler, web işaretçileri gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

Bu teknolojileri kullanımımız ve bunları nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz

 

2.4 Site’ye diğer hesaplarınızla giriş yaptığınızda elde ettiğimiz kişisel veriler:

 

Hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağlamanız için sosyal medya sitesini kullanmanıza izin verebiliriz ya da Site’ye Google hesabınız ile üye olmanıza izin verebiliriz. Bu şekilde üye olduğunuzda, ilgili sosyal medya sitesi, bize üyelik için gerekli olan kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. Otomatik erişim sağlanacak verilerinizin neler olduğunu ilgili site üyelik esnasında size göstermektedir. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları aracılığıyla erişim sağlayabileceğimiz kişisel verilerinize ilişkin değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. Bu değişikliklerin yönetimini ilgili diğer sitelerden yürütebilirsiniz.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Dayanaklarımız ve İşleme Amaçlarımız

 

Topladığımız kişisel verilerinizi, farklı amaçlar için farklı hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimize ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 

3.1 Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (c) bendi uyarınca sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek ve sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•             Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olan faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak.

•             Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, ödemeleri tahsil etmek ve ödemelerin satıcılara transfer edilmesini sağlamak,

•             Satın aldığınız ürünlerin satıcılar tarafından alıcılara gönderilmesini sağlamak için satıcılarla iletişim kurmanızı sağlamak

•             Satıcılara faturaların gönderimini sağlamak

•             Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve müşteri taleplerini yanıtlanması, kimlik/harcama teyidini ve ücret iadelerini gerçekleştirmek amacıyla hesabınız ile ilgili size bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, uyuşmazlıkları çözmek veya müşteri hizmetleri faaliyeti kapsamında gerekli olabilecek diğer hizmetleri (pazarlama faaliyetleri dışında) sağlamak. Bu amaçlar kapsamında sizinle posta, e-posta, telefon, webpush, SMS ile iletişime geçebiliriz. Sizinle telefon ile iletişim kurarken, etkinliği sağlamak adına otomatik çevirici veya önceden kaydedilmiş arama ya da SMS gönderme gibi yöntemler kullanabiliriz. Bu kapsamda SMS ve diğer veri iletimi ücretleri uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz.

•             Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesini sağlamak, alışveriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek ve alışveriş kayıtlarını tutabilmek

•             Uyuşmazlık halinde hak sahiplerinin belirlenmesi adına Hak Sahiplerinin Korunması Programını yürütebilmek ve talepleri inceleyebilmek

3.2 Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•             Site’de gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak resmi kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek

•             Site’deki ürünlerin yer aldığı sayfaların (listelemelerinin) kontrolünü yapabilmek

•             Üyelik ve alışveriş süreçlerine ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek

•             Tüketici mevzuatı kapsamındaki taleplerinizi yönetebilmek ve faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek

•             Site’deki işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek

 

3.3 Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•             Site kullanımınıza ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın meydana gelmesi durumunda uyuşmazlıkların çözülmesini sağlamak

•             Uyuşmazlık halinde hak sahiplerinin belirlenmesi adına Hak Sahiplerinin Korunması Programını yürütebilmek ve talepleri inceleyebilmek

3.4 Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin gerektirmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•             Site’mizi ve Hizmetlerimiz’i sizler için özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek

•             Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak.

•             Site üzerinde faaliyet gösteren riskli üyeleri tespit edebilmek ve satıcıların üyelik ve ürünlerinin kontrolünü yapabilmek

•             Site’de yer alan içerik dolayısıyla gündeme gelen herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyebilmek

•             Alışveriş kayıtlarını tutabilmek

•             Müşteri hizmetleri faaliyetlerimizi (taleplerin yanıtlanması, kalite kontrolü vb.) gerçekleştirebilmek

•             E-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz pazarlama kampanyalarının performanslarını, e-posta açılma ve tıklanma oranlarını analiz etmek gibi istatistiki yöntemler kullanarak ölçmek.

•             Satıcı üyelerimizin satış ve ürün gönderim oranı ve alıcılar ile olan iletişim performanslarını incelemek ve ölçmek

•             Sitemiz’in ve mobil uygulamalarımızın güvenliğini izlemek ve geliştirmek

•             Uyuşmazlık halinde hak sahiplerinin belirlenmesi adına Hak Sahiplerinin Korunması Programını yürütebilmek ve talepleri inceleyebilmek

3.5 Kişisel verilerinizi, açık rıza vermeniz halinde de kullanabilmekteyiz. Bu çerçevede gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:

•             İletişim tercihlerinizi dikkate alarak kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için e-posta, telefon,  SMS veya posta ile sizinle iletişime geçmek.

•             İletişim tercihlerinize dayalı olarak, hedeflenmiş pazarlama ve hedefleme yapılarak pazarlama amaçlı ve promosyonel teklifler sunmak.

•             Üçüncü kişiler tarafından çerezler aracılığıyla pazarlama faaliyetinde bulunulmasını mümkün kılmak. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunun için bizimle “Mesajlarım” bölümünden iletişime geçebilir, ticari iletişim tercihlerinizi “Hesabım” bölümünden yönetebilir, destek@TDH Özer.com adresine mail atabilir, aşağıda yer alan “Bize Ulaşın ve Haklarınız” bölümündeki yönlendirmeleri takip edebilirsiniz.

 

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki belirtilen kişilerle aşağıda belirtilen amaçlar için paylaşmaktayız:

 

4.1 Çağrı merkezi hizmeti, e-posta/sms gönderimi hizmeti, sunucu barındırma hizmeti gibi destek hizmetleri aldığımız taraflarla aşağıdaki amaçlar için kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

•             Sunucularımızı barındırabilmek, yedekleyebilmek ve e-posta hizmeti alabilmek için bu konuda destek aldığımız firma ile paylaşılabilecektir.

•             Üyelik işlemlerine ilişkin kayıtları tuttuğumuz sistemleri bize sunan ve yurt dışında da yer alabilecek olan servis sağlayıcılarımızla paylaşılabilecektir. Site’ye üye olduğunuzda ya da Site’den işlem yaptığınızda işlediğimiz kişisel verileriniz doğrudan yurt dışına aktarılmamakta ve Türkiye’de yer alan sunucularımızda barındırılmaktadır.

•             Müşteri hizmetleri desteği alabilmek, sms ve e-posta gönderimi konularında hizmet alabilmek için birlikte çalıştığımız firmalarla paylaşılabilecektir.

•             Hukuka aykırı olma ihtimali bulunan işlemlerin, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalinin, hile veya dolandırıcılık teşkil eden işlemlerin ve/veya güvenlik ihlallerinin engellenmesi, tespit edilmesi, en az seviyeye indirilmesi ve soruşturulması, üye ve ödül programları,  kişisel reklam hizmetleri sunumu, ödeme işlemi hizmetleri sunumu ve diğer iş operasyonlarında bize yardımcı olmaları için hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

•             Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla da paylaşabiliriz.

4.2 Kolluk kuvvetleri,  resmi makamlar ve yasal yetkililer ile aşağıdaki amaçlar için kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

•             Yasal gerekliliklere uymak, Kullanıcı Sözleşmemiz'i ifa etmek, herhangi bir içeriğin diğer kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair iddiaları değerlendirmek ve müdahale etmek veya herhangi birinin hakkını veya güvenliğini korumak için paylaşabiliriz.

•             Cezai soruşturma ya da şüphelenilen yasadışı faaliyetler ile bizleri, sizi veya diğer herhangi bir kullanıcımızı kanuni sorumluluğa maruz bırakabilecek olan diğer faaliyetler ile ilgili olarak doğrulanmış bir talebe cevaben kolluk kuvvetleri veya resmi makamlar veya yetkilendirilmiş üçüncü kişilerle de veri paylaşılabilecektir. Bu kapsamda isim, şehir, posta kodu, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı kimlik geçmişi, IP adresi, dolandırıcılık şikâyetleri, alışveriş geçmişi ve listeleme geçmişi gibi yalnızca soruşturma veya ilgili inceleme ile alakalı olduğunu düşündüğümüz ve yasal makamların bizden açık olarak talep ettiği bilgileri paylaşacağız.

•             Hile veya dolandırıcılık teşkil ettiğine dair şüphe uyandıran işlemlerin araştırılmasını, fikri veya sınai hak ihlallerini, gizlilik veya diğer hukuka aykırı işlemleri engellemek veya durdurmak amacıyla gerekli gördüğümüz hallerde Hak Sahiplerini Koruma Programı kapsamında programın katılımcılarıyla (hak sahiplerine) program ile ilgili gerekli taahhüt ve sözleşmeleri kabul etmeleri şartıyla ilgili kullanıcıların (şehir, posta kodu, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı kimlik geçmişi, IP adresi) bilgilerini paylaşabiliriz.

•             Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

4.3 Doğrudan veya Hizmetlerimiz'i kullanmak suretiyle yetkilendirdiğiniz diğer Site Kullanıcıları ile aşağıdaki amaçlar için kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

 

Sitemizdeki yetkilendirdiğiniz diğer kullanıcılar ile işlem gerçekleştirdiğinizde satıcılar tarafından ilgili ürünlerin size teslim edilebilmesi ve faturaların düzenlenebilmesi için gerekli olan, isminiz, TCKN bilginiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kargo teslimat adresiniz ve fatura adresiniz ve gerekli hallerde sitemizden aldığınız/sattığınız ürünlerin gümrük işlemlerinin tamamlanması için satıcının talep edebileceği bilgileri aracı hizmet sağlayıcı rolümüz gereği ilgili diğer kullanıcı ile paylaşabiliriz. Bu tür durumlarda bize platformumuz üzerinden ilettiğiniz bilgileri sadece anılan amaçlarla ilgili ve sınırlı olacak şekilde diğer kullanıcılara iletmekteyiz. Bilgilerinizi alan diğer tüm kullanıcıların, bu bilgileri, açık rızanız olmaksızın, pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek gibi işlem ile ilgili olmayan amaçlar için kullanmalarına izin verilmemektedir. Bilgilerinizi alan kullanıcılar, ürünlerin teslimatı aşaması da dahil olmak üzere kendileri ayrıca veri sorumlusu olarak değerlendirilecek ve Kanun’a uygun davranmakla yükümlü olacaktır.

 

İstenmeyen veya tehditkâr mesajlarla kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalini teşkil etmektedir.

 

5. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için aldığımız tedbirler

 

Kişisel veri kaybı, kötü kullanım, yetkisiz erişim, yetkisiz aktarım gibi riskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirleri alarak bilgilerinizi korumaktayız. Kullanmakta olduğumuz birtakım tedbirler arasında, yeni nesil güvenlik katmanları, güvenlik duvarları ve veri şifreleme, veri merkezlerimize fiziki erişim kontrolleri ve bilgi erişim yetki kontrolleri yer almaktadır. Hesabınızın kötüye kullanıldığından şüphelenmeniz halinde, aşağıda yer alan “Bize Ulaşın ve Haklarınız” bölümündeki açıklamaları takip ederek lütfen bize ulaşınız. Şifrenizde benzersiz numaralar, büyük ve küçük harfler ve karakterler kullanmanızı ve başka herhangi bir sitede kullanılmamış olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi diğer kişiler ile paylaşmamalısınız. Şifrenizi başkaları ile paylaşmanız durumunda, diğer kişilerin hesabınızdan yaptıkları tüm iş ve işlemlerden sorumlu olacaksınız. Şifrenizin kontrolünün kaybedilmesinin, kişisel verilerinizin kontrolünün kaybedilmesi ile sonuçlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

6. Gizlilikle ilgili diğer önemli bilgiler

 

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin seçenekleriniz

 

Sizinle iletişime geçmemiz veya pazarlama ile ilgili bilgilendirmemizle ilgili Bana Özel sayfanızdan tercihte bulunabilirsiniz.

 

İletişim tercihleri

 

Hesabınız veya satın alma veya satma faaliyetleriniz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçeceğimiz yöntemleri, [Hesabım>Bilgilerim/Ayarlarım]'dan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, Hesabım > Bilgilerim/Ayarlarım > Engelleme Servisi alanından, üyeler arası iletişim tercih ayarlarınızı da kontrol edebilirsiniz.

 

Pazarlama İletileri

 

Bizden pazarlama iletişimleri almak istememeniz durumunda, almış olduğunuz e-postadaki bağlantı ve sms üzerinden pazarlama iletişimlerini devre dışı bırakabilir,  Hesabım > Bilgilerim/Ayarlarım > Bilgilerim alanından iletişim tercihlerinizi değiştirebilir veya bizimle doğrudan iletişime geçerek iletişim tercihlerinizi belirtebilirsiniz.

 

Oturum açma

 

Hesabınızda oturum açtığınızda, hesabınız belirli bir süre boyunca açık kalmaktadır. Halka açık veya paylaşılan bir bilgisayar kullanmanız halinde, oturumunuzu açık bırakmamanızı tavsiye ederiz. Oturumunuz açık kaldığı süre boyunca, başkaca herhangi bir izne gerek duyulmaksızın, hesabınızı görüntüleyebilecek, hesabınıza erişebilecek ve hesabınızla ilgili işlemlerde bulunabileceksiniz. Bu işlemleri, oturum açtığınız bilgisayar/tarayıcıların diğer kullanıcıları da oturumunuz açık kaldığı sürece aynen gerçekleştirebilecektir. Sizin veya bu bilgisayar/tarayıcıların diğer kullanıcıları tarafından yapılabilecek olan işlem ve hesap faaliyetleri, sınırlandırıcı olmamak kaydıyla aşağıdaki işlemleri içermektedir:

•             Alışverişi tamamlamak veya sepete ürün eklemek,

•             Sipariş bilgilerini görüntülemek,

•             Bana Özel sayfasını görüntülemek,

•             “Favorilerim” veya “İzlediklerim”i görüntülemek ve düzenlemek,

•             Profil sayfası görüntülemek,

•             Üyeler arası mesaj göndermek,

•             Geri bildirimde bulunmak,

•             Siparişleri iptal etmek, iade talep etmek veya talepte bulunmak gibi satış sonrası faaliyetlerde bulunmak.

Şifrenizi, kullanıcı kimliğinizi değiştirme, diğer hesap bilgilerinizi güncelleme veya yukarıda sayılanlar dışında diğer hesap faaliyetlerini gerçekleştirme girişiminde bulunmanız halinde, şifrenizi girmeniz istenecektir.

 

Oturumunuzu oturumu kapatarak ve/veya çerezlerinizi temizleyerek sonlandırabilirsiniz. Tarayıcı gizlilik ayarlarınızın uygun şekilde etkin olması halinde, yalnızca tarayıcınızın kapatılmasıyla da oturumunuz sonlandırılabilecektir. Halka açık veya paylaşılan bir bilgisayar kullanmanız halinde, Hizmetlerimiz'i kullanımınız sona erdiğinde, hesabınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için oturumunuzu kapatmalı ve/veya internet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek çerezleri temizlemelisiniz.

 

Kişisel verilerinizin kontrolü ve düzeltilmesi

 

Topladığımız kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını, bunlara erişebilmenizi ve gerektiğinde bunları düzeltebilmenizi sağlamak için aşağıdakileri de içeren uygun tedbirleri alıyoruz.

•             Kişisel verilerinizin değişmesi veya doğru olmaması halinde gecikmeksizin güncellemenizi rica ederiz.

•             Kişisel verilerinizle ilgili Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için aşağıda yer alan, “Bize Ulaşın ve Haklarınız” bölümündeki açıklamaları takip ederek ya da tdh1919@gmail.com ile bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi Site'de paylaştığınızda neler olur?

 

Diğer kullanıcılar, TDH Özer üzerinden paylaştığınız bilgilere erişebilirler. Örneğin, diğer kullanıcılar, satın alımlarınızı, sattığınız ürünleri, satıcıların puanlar/değerlendirmelerini ve ürün ve satıcılar ilgili yorumları görebilirler.

Kullanıcı profiliniz herkese açıktır. Kullanıcı hesabınız, tüm TDH Özer faaliyetlerinizle bağlantılıdır. Diğer kullanıcılara şüpheli faaliyetle ilgili gönderilen bildirimler ve Site'deki bildirim ihlalleri, kullanıcı hesabı ve belirli ürünlere atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla, isminizi kullanıcı hesabınız ile bağlantılandırırsanız, isminizi açıkladığınız kişiler, TDH Özer faaliyetlerinizi bizzat tespit edebileceklerdir.

 

Gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla, diğer kullanıcıların, ad, soyad, adres, e-posta, telefon, ancak işlemlerinizi gerçekleştirmek için gerekli olması halinde ve sınırlı bir şekilde erişimine izin vermekteyiz.

Başkalarına ait kişisel verileri (başka bir kişiye ait olan teslim adresi, işlemler için kullandığınız başka bir kartın hamiline ilişkin bilgiler ve benzeri bilgiler), yalnızca söz konusu kişilerden önceden alınmış açık rızaları varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bu kişileri aynı zamanda, kendilerinin kişisel verilerini Gizlilik Bildirimimiz uyarınca nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve muhafaza ettiğimiz konularında da bilgilendirmelisiniz.

 

TDH Özer’den elde ettiğiniz bilgileri nasıl kullanmalısınız?

 

Diğer kullanıcılar ile işlem gerçekleştirdiğinizde, işlemi tamamlayabilmeniz için diğer kullanıcının ismi, hesap numarası, e-posta adresi, iletişim bilgileri, nakliye ve fatura için adres/TCKN bilgilerini size sunmaktayız. Diğer kullanıcıları gizlilik uygulamalarınız hakkında bilgilendirmek ve onların gizliliğine saygı göstermek zorundasınız. Her halükarda, diğer kullanıcılara kendilerini veri tabanınızdan sildirme imkanı tanımalısınız ve onlara kendileri hakkında topladığınız bilgileri gözden geçirme fırsatı sunmalısınız.

 

Erişiminizin bulunduğu kişisel verileri, sadece TDH Özer işlemleri ile ilgili amaçlar veya, kargo, dolandırıcılık şikâyetleri ve üyeler arası iletişimler gibi TDH Özer aracılığıyla sunulan diğer hizmetler için veya bilgilerin ait olduğu kullanıcıların açık rıza gösterdikleri diğer amaçlar için kullanabilirsiniz. Erişiminizin olduğu kullanıcıların kişisel verilerinin farklı amaçlar ile kullanılması, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalini teşkil etmektedir.

 

İstenmeyen veya tehditkâr e-postalar ve SMSler

 

Hizmetlerimiz'in kötüye kullanılmasına müsamaha göstermemekteyiz. Kullanıcılar sizden ürün satın almış olsalar bile açık rızaları olmaksızın, kendilerini e-posta veya posta adres listesine ekleme, ticari amaçlar için arama veya kendilerine SMS gönderme izniniz bulunmamaktadır. İstenmeyen veya tehditkar e-posta ve SMS gönderilmesi, Kullanıcı Sözleşmemiz'e aykırıdır. TDH Özer ile ilgili spam veya sahte e-postaları ve SMS gönderenlerini, Müşteri Hizmetleri'ne ulaşarak bildirebilirsiniz.

 

Üçüncü Kişi Gizlilik Uygulamaları

 

İşbu Gizlilik Bildirimi, sizden topladığımız kişisel verilerin yalnızca bizim tarafımızdan kullanımı ile ilgilidir. Başkalarıyla kişisel verilerinizi paylaşmanız veya üçüncü kişi internet sitelerine yönlendirilmeniz halinde, onların gizlilik bildirimleri ve uygulamaları geçerli olacaktır.

 

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmanız halinde, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini garanti etmemiz mümkün olmayıp herhangi bir işlemde bulunmadan ve kişisel verilerinizi paylaşmadan önce paylaştığınız kişinin gizlilik ve güvenlik politikalarını değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bu durum, kişisel verilerinizi paylaştığınız üçüncü kişilerin, Sitemizde teklif sunanlar, alıcılar veya satıcılar olması halinde de geçerlidir.

 

7. Bize Ulaşın ve Haklarınız

 

Topladığımız verilere ilişkin olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca verilerinizin;

•             İşlenip işlenmediğini öğrenme,

•             İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

•             İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme,

•             Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•             İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•             Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak istediğinizde bize; tdh1919@gmail.com ile ulaşabilirsiniz. 

 

Kobidirekt C2C E-ticaret İle Hazırlanmıştır